Newsletter i marketing


Imię*:  

Nazwisko*:  

Nazwa firmy*:  

NIP*:  

Ulica*:  

Kod pocztowy*:  

Miejscowość*:  

Województwo*:  

Adres email*:  

Telefon*:  

   

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od PARTNER Sp. z o.o. drogą elektroniczną.
Zapoznałem się z Informacją udzieloną podczas zbierania moich danych osobowych[4].
 
* Wyrażam zgodę na inicjowanie połączeń telefonicznych przez PARTNER Sp. z o.o. w celu kontaktu o charakterze marketingowym.
Zapoznałem się z Informacją udzieloną podczas zbierania moich danych osobowych[4].
 
* - wszystkie pola wymagane
   

 
 

Informacja udzielona podczas zbierania danych osobowych[4]:
1. Administratorem danych jest PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Jerzmanowska 21, 54-530 Wrocław, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000171970, NIP: 8940013103, REGON: 930194151. Wysokość kapitału zakładowego 50 000,00 zł. tel. +48 713535708, email: partner@partner-parts.pl.
2. Inspektorem ochrony danych jest Wiesław Lechowicz, email: iod@iod.net.pl.
3. Celem przetwarzania danych osobowych oraz podstawą prawną przetwarzania jest:
a) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług prowadzonego w formie tradycyjnej – zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych lub w przypadku zawarcia umowy odbywa się z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora;
b) otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną – zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych;
c) marketing bezpośredni przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych – zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora danych, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, realizowanego w formie tradycyjnej oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania:
5. Okres przechowywania danych osobowych wynosi odpowiednio w celu:
a) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług prowadzonego w formie tradycyjnej – od czasu wyrażenia zgody do czasu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą lub w przypadku zawarcia umowy do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
b) otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną – od czasu wyrażenia zgody do czasu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą;
c) marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych – od czasu wyrażenia zgody do czasu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora, realizowanego w formie tradycyjnej.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi organu nadzorczego.
10. Podania danych w celu: marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług prowadzonego w formie tradycyjnej, otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną, marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych – jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów.
11. Zautomatyzowane podejmowane decyzji, w tym o profilowaniu, które będzie polegać na ewentualnym zaproponowaniu klientowi produktów i usług będących w obszarze jego zainteresowań, a ostateczne decyzje nie będą zautomatyzowane.